บริษัท ภัคสุภาการพยาบาล จำกัด

บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ

บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลประจำโรงงาน พยาบาลประจำหน่วยงาน จัดส่งพยาบาลตามสถานประกอบการต่างๆ และรับสมัครพยาบาลวิชาชีพทั้งแบบ Full time และ Part time เพื่อปฏิบัติงานในห้องพยาบาลประจำโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ

บริการจัดหาพยาบาล

รับจัดหาพยาบาลวิชาชีพประจำโรงงาน
บริการตรวจคัดกรองโควิด-19,รับจัดเก็บขยะติดเชื้อ

บริการตรวจคัดกรองโควิด-19
รับจัดหาทีมพยาบาล

บริษัท ภัคสุภาการพยาบาล จำกัด

บริการจัดหาพยาบาล

บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลประจำโรงงาน พยาบาลประจำหน่วยงาน จัดส่งพยาบาลตามสถานประกอบการต่างๆ และรับสมัครพยาบาลวิชาชีพทั้งแบบ Full time และ Part time เพื่อปฏิบัติงานในห้องพยาบาลประจำโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ภัคสุภาการพยาบาล จำกัด ผู้ให้บริการจัดทีมพยาบาล แพทย์ สำหรับห้องพยาบาล ในสถานประกอบการ ต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม  ให้บริการจัดหายาและเวชภัณฑ์ สำหรับห้องพยาบาล

บริษัทของเราก่อตั้งจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์งานด้านการจัดทีมพยาบาลประจำโรงงาน มากว่า 5 ปี 

บริษัทเรามีความพร้อมในด้านการให้บริการและจัดหาพยาบาลที่มีความสามารถและประสบกาณ์ในการให้บริการมาปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีความใส่ใจในการทำงานสูงสุด  และสามารถแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดในห้องพยาบาล ได้เป็นอย่างดี  ดูแลความสะอาด ตามหลัก 5. ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ด้านสุขภาพ และโรคตามฤดูกาล จัดเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยของพนักงานที่เข้ารับการรักษาในห้องพยาบาล อย่างเป็นระบบ

บริการของเรา
  • บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงงาน / ประจำสถานประกอบกาาร
  • บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
  • บริการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR
  • จัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • จัดทำห้องพยาบาล
  • จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
right, advocacy, lex-4703934.jpg

จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรอบรม
Scroll to Top