ภัคสุภาการพยาบาล

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ภัคสุภาการพยาบาล จำกัด ผู้ให้บริการจัดทีมพยาบาล แพทย์ สำหรับห้องพยาบาล ในสถานประกอบการ ต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม  ให้บริการจัดหายาและเวชภัณฑ์ สำหรับห้องพยาบาล

บริษัทของเราก่อตั้งจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์งานด้านการจัดทีมพยาบาลประจำโรงงาน มากว่า 5 ปี 

บริษัทเรามีความพร้อมในด้านการให้บริการและจัดหาพยาบาลที่มีความสามารถและประสบกาณ์ในการให้บริการมาปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีความใส่ใจในการทำงานสูงสุด  และสามารถแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดในห้องพยาบาล ได้เป็นอย่างดี  ดูแลความสะอาด ตามหลัก 5. ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ด้านสุขภาพ และโรคตามฤดูกาล จัดเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยของพนักงานที่เข้ารับการรักษาในห้องพยาบาล อย่างเป็นระบบ

บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ

บริการจัดหาพยาบาล วิชาชีพ พยาบาลประจำโรงงาน พยาบาลประจำหน่วยงาน จัดส่งพยาบาลตามสถานประกอบการต่างๆ รับจัดหาพยาบาลวิชาชีพประจำโรงงาน บริการตรวจคัดกรองโควิด-19,รับจัดเก็บขยะติดเชื้อและรับสมัครพยาบาลวิชาชีพทั้งแบบ Full time และ Part time เพื่อปฏิบัติงานในห้องพยาบาลประจำโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ

บริการจัดหาพยาบาล

บริการของเรา

จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ดูแลผู้สูงอายุ

บริการเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ

Scroll to Top